Smarta lösningar för sänkta lagerkostnader,
snabbare åtkomst av komponenter och bättre ergonomi

Alltför många företag förlorar mycket tid och pengar genom att inte förvara och plocka material på ett effektivt och ergonomiskt sätt.

För att motverka detta slöseri tillverkar och marknadsför vi flexibla lagerlösningar med tonvikt på produkter med utdragbara hyllplan. Försäljning sker både via återförsäljare och till direktkunder inom Sverige, och enbart via återförsäljare i övriga Europa.

Vi har två publikationer som hjälper dig att hitta rätt när du väljer bland våra produkter och lösningar: Smart Storing Produktguide som beskriver fördelarna med våra lösningar och ger en generell överblick över våra produktområden samt Smart Storing Magazine som beskriver produkterna mer i detalj. Du finner även de flesta produkterna i vår webbshop.

Produktguide • Smart Storing Magazine