smart1

Smart Storing betyder att du kan lagra fler saker på mindre utrymme. Lager och produktionsytor har ofta pallställ som innehåller mycket luft och outnyttjat lagerutrymme. Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme och ökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartare sätt?
Utdragsenheter, industrimoduler som t.ex. våra populära Industribyråer och andra utdragbara plan är en nyckelfunktion i ett modernt, rationellt förvaringssystem.

Typiskt enkelt pallställ.

Med möjlighet till 6 plockpositioner med mycket luft mellan golvnivå och nästa balknivå för att komma åt. Har man mindre detaljer långt in på balknivån behöver man antingen klättra in i pallstället eller lyfta ner hela pallen med hjälp av en truck för att nå dessa.

Pallställ med utdragsenheter

Med en utdragsenhet får du ut pallen ur pallstället och når att plocka även när nivåerna sitter tätt. I detta exempel har vi 3 st golvmonterade utdragsenheter och 6 st balkmonterade utdragsenheter i 2 nivåer. Antalet plockpositioner har ökat med 50% och med en ergonomisk plockhöjd.

Industribyråer integrerat i pallställ.

Hanteras ditt material manuellt och inte med hjälp av en truck på pallar, kan du få 15 plockpositioner på samma yta. En industribyrå utrustad med träramar med samma storlek som pallkragar ger den mest effektiva lagerlösningen. Antalet plockpositioner har ökat med 150% och med en ergonomisk plockhöjd.

Bilden visar hur många pallar du får plats med i ett typsikt enkelt pallställ

Bilden visar hur många pallar du får plats med med hjälp av utdragsenheter.

Bilden visar hur många pallar du kan tömma om du hanterar ditt material manuellt med hjälp av Industribyråer.

Pallstället är dåligt utnyttjat och det är dessutom svårt att plocka gods manuellt

Här är allt utrymme utnyttjat och det är lätt att nå allt gods!

SPARA PENGAR PÅ 5 SÄTT

X