smart2

Att plocka detaljer från pallställ tar ofta lång tid. Behöver pallen lyftas ner uppstår väntetid innan en truckförare kan hjälpa till – knappast ett effektivt arbetssätt. Med utdragsenheter kan en person snabbt plocka detaljer, även de som ligger långt in på pallen.

X