smart3

Eftersom Smart Storings utdragsenheter gör att detaljer enkelt kan plockas manuellt av en person, minskar trucktrafiken. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas

X