smart3

Eftersom Smart Storings utdragsenheter gör att detaljer enkelt kan plockas manuellt av en person, minskar trucktrafiken. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas. Att ha god tillgång till ditt lager gör det lättare att hålla ordning och reda. Jobbar du med 5S är detta en förutsättning. När saker är lätta att hitta, läggs mindre tid på att leta efter dem, färre föremål skadas och orderplockningen blir effektivare.

Vanliga typiska pallställ behöver en truck eller ledstaplare för både lastning och plockning

Bilden visar hur många pallar du får plats med i ett typsikt enkelt pallställ

Spara pengar på 5 sätt

X