smart5

Den enskilt största orsaken till arbetsplatsskador, oavsett bransch, som utgör 25% av kostnaderna, är skador som beror på att man lyft, skjutit på, dragit, hållit eller burit någonting. Smart Storings lagerlösningar är utformade så att de anställda slipper använda sina kroppar på ett sätt som kan leda till skador. Lättillgängliga förvarings- och plocksystem leder till färre påfrestningar och skador för personalen. Ofta är personalen ett företags bästa tillgång. Spara pengar genom att hålla den i trim!

X