smart4

Eftersom kompakta utdragsenheter gör att lagervaror kan förvaras mycket tätare, kortas gångavståndet mellan olika detaljer ned, så att du sparar tid när du ska plocka dem.

X