smart4

Eftersom lagertätheten kan vara mycket högre med kompakta utdragsenheter och industribyråer, kan gångavståndet mellan artiklar också minskas, vilket sparar ännu mer tid. Detta är synnerligen viktigt i verksamheter som har hög plockfrekvens, som t.ex. distributionslager och E-handel. Se hur Smart Storing minskar gång- och plockavstånden: Ett exempel med 30 plockpositioner med olika layouter

Standard pallställslösning med 1 plocknivå = 30 met och med 30 plockpositioner

Smart Storing-lösning med utdragsenheter = 10 met och med 30 plockpositioner

Smart Storing-lösning med Industribyråer = 10 met och med 30 plockpositioner

Långa distanser betyder slöseri med tid

Spara pengar på 5 sätt

X