Smarta lösningar för sänkta lagerkostnader, snabbare åtkomst av
komponenter och bättre ergonomi

Alltför många företag förlorar mycket tid och pengar genom att inte förvara och plocka material på ett effektivt och ergonomiskt sätt. För att motverka detta slöseri tillverkar och marknadsför vi flexibla lagerlösningar med tonvikt på produkter med utdragbara hyllplan. Försäljning sker både via återförsäljare och till direktkunder inom Sverige, och enbart via återförsäljare i övriga Europa. Vi har två publikationer som hjälper dig att hitta rätt när du väljer bland våra produkter och lösningar: Smart Storing Produktguide som beskriver fördelarna med våra lösningar och ger en generell överblick över våra produktområden samt Smart Storing Magazine som beskriver produkterna mer i detalj. Du finner även de flesta produkterna i vår webbshop.

e-EPU eldriven utdragsenhet

Med Smart Storings e-EPU (Ergonomic Electric Pull-out Unit) kan ergonomin förbättras ytterligare genom att alla manuella hanteringar elimineras.

e-EPU – är lämplig när man plockar riktigt tungt gods från pall, ofta med travers eller annat lyftverktyg. Den kan användas i robotceller och integreras till en helautomatisk plocklösning Lastkapaciteten är upp till 1500 kg.

Installationen är mycket enkel, e-EPU:n fästs med 4 bultar i ett pallställ och man ansluter nätkabeln till ett vanligt 230 VAC-uttag. Utdragsenheten styrs via tryckknappar på en manöverdosa och har klämskydd. Radiostyrning finns som tillval

e-EPU halverar cykeltiderna med helautomatiskt manövrering - Antingen startar du utkörningsmomentet med hjälp av tryckknappar via en kabelansluten manöverdosa eller så använder du en trådlös manöverdosa..

Detta gör det möjligt att ha materialet utdraget och presenterat för operatören när denne kommer fram, vilket förkortar hanteringstiden avsevärt.

Den elektriska utdragsenheten är utrustad med ett påkörningsskydd och en ljussignal som signalerar att enheten är i rörelse.

Frontplåten kan också fungera som en startsignal för att starta inåtrörelsen när enheten har stannat i sitt yttersta läge. Detta gör det möjligt för operatören att ha bägge händerna fria för plock och godshantering genom att starta enheten genom att lätt trycka på plåten med benet eller höften.

X