e-EPU

Med vår elektriska utdragenhet e-EPU (electric Ergonomic Pull-out Unit), ofta i kombination med någon typ av lyftverktyg, kan du helt eliminera hanteringskrafter.

Den passar i monteringsstationer, vid plock av tunga komponenter i produktion eller för att förflytta material in i en robotcell.

Det ställs höga krav på konstruktionen för att få en tillförlitlig, användarvänlig och säker lösning.

Smart drivenhet

Drivenheten är konstruerad för att klara lastning med truck. Vid lastning från baksidan är det lätt att knuffa till enheten. Istället för att gå sönder eller kugga över ger drivenheten med sig och glider ut en liten bit. Drivelektroniken övervakar detta och kör sedan tillbaka den till sitt ursprungsläge utan att någon återställning behövs.

Säkerhet

Ingen ska skada sig på jobbet. Därför finns säkerhetsbrytare med inbyggd LED-indikering som tillval. Så fort frontplåten går emot något aktiveras säkerhetsbrytaren och utdragenheten stannar.

Användarvänlighet

Väljer du frontplåt med integrerad säkerhetsbrytare kan enheten köras fulla slag med en kort knapptryckning.

Hög lastkapacitet

1500 kg vid 70% utdrag eller 1000 kg vid 95% utdrag.

1 produkt

X