TSU (Tool Storage Unit) är ett komplett system färdigt att använda enligt Smart Storings paroll ”Ready to use”.

Om du har produktionsprocesser som involverar användning av tunga verktyg och formar är detta förvarningssystemet för dig.

Tunga verktyg kan vara svåra att hantera, och ändå är deras tillgänglighet avgörande för den dagliga verksamheten. Här finns en möjlighet att flexibelt förvara materialet där du behöver det, till exempel vid en maskin eller tillverkningslinje.

Med en TSU har du 2–5 utdragbara plan på 70% eller 100% utdragskapacitet och hela 600 kg belastning per plan, som gör att du kommer åt med till exempel en kran eller annan lyftutrustning.

En TSU lämpar sig också väl för förvaring av tunga backar eller restprodukter av t.ex. stål.

1 produkt

X