På plats för att styra upp en expansiv verksamhet – Tomas Vikström, produktionschef

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett par expansiva år, började Smart Storing i höstas få växtvärk. Tomas Vikström anställdes i januari som produktionschef med uppdrag att implementera ett affärssystem i företaget.
– Det kommer leda till ökad leveransprecision, större möjlighet att ta snabborder och bättre ekonomisk kontroll, säger han.

– Kapacitetsplanering är viktigt – det här kommer att spara både tid och pengar för våra kunder. Framöver kommer vi att jobba med ett strikt kundfokus och hela tiden fråga oss: är det vi gör nu värdeskapande?

Ett affärssystem ger en ekonomisk överblick och skänker möjligheter att planera företagets resurser och optimera produktionsflödet. Bättre styrning helt enkelt.

Tomas har påbörjat implementeringen av affärssystemet med att gå igenom beredningsunderlaget och koppla ritningsunderlagen till denna struktur. Nästa steg blir att använda affärssystemet för alla leveranser från SmartStoring efter semestern. Det innebär att alla tillverkningsordrar registreras när de startar och när de levereras ut, för att man ska kunna göra efterkalkyler och ha koll på allt material i realtid.
– Då får vi även total kontroll på kostnader och kan planera kapaciteten utifrån dessa.

Nu i juni ska SmartStoring ha en utbildningsdag i affärssystemet för samtliga anställda. I slutet av året kan man förmodligen börja ta ut månadsrapporter som visar den aktuella ställningen.

Hur trivs Tomas Vikström på SmartStoring då?

– Det är ett familjärt ställe; jag känner mig definitivt välkommen. Beslutsvägarna är korta och jag känner att jag har ledningens fulla förtroende, svarar han.

– Det är ett rätt stort arbete att införa ett affärssystem, men jag var på en plats i livet där det var dags för en utmaning igen, säger Tomas Vikström, som blev head-huntad till Smart Storing från ett annat företag.
Han har jobbat med att införa och driva olika affärssystem sedan början av 90-talet. Tomas styrka är att han förstår sig på produktionsprocesser och problematiken kring dessa.
Han tycker att förändringar är intressanta och blir sporrad av att försöka få folk med i processen.

Som chef med personalansvar vill Tomas gärna att den anställda som vill, tar mer ansvar och breddar sitt område.
–  Jag tycker till exempel att killen som stansar plåt även kan avropa plåten – det är ändå han som har bäst koll på det.
–  Jag tror att ett större arbetsinnehåll gör att folk utvecklas och trivs bättre på sin arbetsplats. Och det är inte helt lätt att få tag på bra folk idag. Genom att få dem att trivas kan vi få dem att stanna.

– När jag kommer till jobbet på morgonen numera vet jag inte vad dagen kommer att innehålla, men jag vet åt vilket håll vi ska gå. Det här kommer att bli mycket jobb, men ledningen har rätt tänk. Det här blir skitbra!