Faktura

Vid betalning via faktura tillämpar vi 20 dagars kredit. Vi gör en kreditbedömning av alla nya kunder innan leverans.

Förskott

Vid betalning via förskott levereras produkterna när beloppet är verifierat på vårt bankgiro.

Kontakta oss gärna för mer information.
X