Balkmonterade utdragsenheter från Smart Storing

Med Smart Storings balkmonteradeutdragsenheter drar du enkelt ut pallar för plockning av artiklar på pall, samtidigt som du bibehåller en bekväm arbetsställning. Att kunna dra ut pallen ur pallstället ger säker, snabb och enkel tillgång till dina komponenter.

Balkmonterade utdragsenheter monteras på bärbalkarna i ett pallställ. Enhetens underram skruvas fast i den bakre bärbalken och den övre ramen löper på underdelen med hjälp av kullager. Normalt hanteras pall på enheterna, men med ett iläggsplan blir det möjligt att lagra plastlådor, kartonger eller lösa detaljer direkt på enheten.

Att kunna dra ut pallen ur pallstället ger säker, snabb och enkel tillgång till dina komponenter. Vi har enheter med lastkapaciteter upp till 1500kg och i många utföranden för att passa dina krav och de kan användas till alla pallstorlekar och typer. De flesta enheterna finns i en baklastad version, så man kan separera plockpersonal från trucktrafik.

X