Golvmonterade utdragsenheter från Smart Storing

Med Smart Storings golvmonterade utdragsenheter drar du enkelt ut pallar för smidig plockning av detaljer på pall, samtidigt som du har en bekväm arbetsställning. Golvmonterade utdragsenheter passar under pallställ men kan även användas som fristående enheter.

Enheterna är fixerade vid golvet med bultar genom golvskenor, vilka fungerar som styrskenor för den övre ramen som rullar på kraftiga kullager bak, och kraftiga hjul fram. En säkerhetsspärr låser automatiskt när enheten är i inskjutet läge. Denna ser till att enheten är låst och stabil när du lastar pallen med t.ex. en truck. Den förhindrar också enheten från att oavsiktligt åka ut från den andra sidan av pallstället. De flesta enheterna finns i en version för lastning från baksidan, så man kan separera plockpersonal från trucktrafik.

X